Tjänster

Erbjuder våra kunder en

Helhetslösning

Vår kärnverksamhet är byggnationer i form av byggservice och byggentreprenader. Men vi kan även erbjuda våra kunder markentreprenader och transport tjänster utöver vårt byggnations utbud.

Tjänster

Byggcenter erbjuder

Byggservice

Grunden i Byggcenters verksamhet har alltid varit byggservice i forma av ramavtal med så väl Bostäder, Borås stad och Svenska kyrkan.

Markentreprenader

En liten avdelning på förtaget arbetar med markentreprenader och brinner för att förverkliga sina kunders drömmar. Vi utför arbeten som grundläggning, dränering, trädgårdar och parkmiljöer, enskilt avlopp samt L-stöd och stöd murar.

Byggentreprenader

Verksamhetens största del består av byggentreprenader i olika former. Vi bygger stora logistik och produktions hallar., badrumsrenoveringar, lägenhetsrenoveringar m.m.

Transporter

Byggcenter har en åkeri verksamhet som består av 13 lastbilar som är kopplade till LBC i Borås.