markentreprenad

Grundläggning

Vi utför grundläggning till både nybyggnation och tillbyggnader.

Dränering

Vi utför dräneringsarbeten och använder bl.a. Isodrain att torka upp husgrund och mer energieffektivt. I samband med dränering kan det vara lämpligt att byta inkommande vatten och utgående spilledning, detta ombesörjer vi isåfall.

Trädgård och parkmiljö

Vi anlägger trädgårdar och parkmiljöer.

Enskilt avlopp

Vi anlägger enskilda avlopp. Hjälper till med ansökan om så önskas, då vi har goda kontakt med miljökontoret.

L-stöd och stöd murar

Vi anlägger stödmurar av typ l-stöd eller av typ med block, även Gabioner. Vi köper material direkt från Benders och kan då vara konkurrenskraftiga med priser. Vi kan naturligtvis ordna material från andra tillverkare.