Om oss

.

Byggcenter är ett lokalt byggföretag i Borås som är måna om sina kunder.

Byggcenter arbetar främst med företag och kommunala bolag. Vi erbjuder tjänster inom byggservice så som ramavtal och byggentreprenad men vi erbjuder också tjänster inom transport och markentreprenad. Företaget har byggt upp en lokal kundkrets baserat på år av goda referenser och samarbeten i och runt Borås. I över 10 år har företaget varit verksamt och besitter stora erfarenheter. Idag har bolaget ca 55 anställda och har en mycket stabil ekonomi. Vi är anslutna till byggnads via ett hängavtal.

Byggcenters målsättning är att tillgodose och gärna överträffa kundens behov och förväntningar i varje projekt. I nära samarbete med våra kunder levererar vi helhetslösningar.

Byggcenters affärsidé

Byggcenter i siffror

Antal anställda
0
År av erfarenhet
0
Ramavtal
0

Företaget arbetar ständigt för att vara en bra arbetsplats och bidra till en social hållbarhet för samhället.

Socialt ansvarstagande

Genom att driva företaget på ett moraliskt och ansvarstagande sätt bidrar bolaget till social hållbarhet. Företaget har tagit avstånd från och har noll tolerans vad gäller diskriminering, droganvändning, mutor osv. Byggcenter har även Code of coduct regelverk gällande mänskliga rättigheter, anställningsvillkor och affärsetik.

Miljömedvetenhet

Idag är det viktigt att upprätthålla ett hållbart samhälle genom miljömedvetenhet. Byggcenter arbetar ständig för att minimera sitt miljömässiga avtryck. Genom att ha en miljöhandbok, miljömål och upprätta en miljöredovisning vartannat år.